Зміст:

Набивка сальникова графітова АП-31

Набивка сальникова графітова марки АП-31 виготовляються відповідно до вимог Державного стандарту 5152-84 (замість застарілого позначення АП – азбестова плетена). Форма випуску – плетений еластичний шнур з круглим або квадратним профілем в поперечному перерізі, виготовлений з ниток хризотилового азбесту і просочений жирової витяжкою з екстрактів продуктів нафтопереробки з додаванням дрібнодисперсного графіту для зниження коефіцієнта тертя.

Набивка сальникова графітова АП-31

Призначення сальникової набивки графітової – ущільнення нерухомих з’єднань арматури трубопроводів (як запірної, так і регулюючої) та рухомих сполук пар тертя-ковзання. Часто використовується як сальникова набивка для насосів (поршневих і відцентрових). У стандартному виконанні набивка сальникова АП-31 випускається для застосування в умовах холодного клімату і помірного, а за умови введення фунгіцидів або заміни сполучного може використовуватися і в тропіках.

Застосування сальникової графітової набивки АП-31 (АП)

Робоче середовище Рівень кислотності середовища

(рН)

Максимально допустимі параметри Вузол ущільнення
Тиск

(МПа)

Діапазон робочих температур

(°C)

Лінійна швидкість пар тертя-ковзання

(м/с)

Нейтральні і агресивні гази і рідини, пар 3–14 45 -70 – +300 2 Арматура трубо­проводів (запірна та регулююча)
Нафтопродукти 20 -30 – +300 15 Відцентрові насоси
Виробництво продуктів нафтопереробки, рідини 20 до +250 2 Плунжерні насоси

 

Графітові сальникові набивки АП-31 можуть випускатися в одному з наступних виконань:

Спосіб виготовлення Розміри поперечного перерізу

(мм)

Форма перетину
Наскрізне плетіння 4-14, 16, 18, (19), 20, 22, 25, 28 Квадрат
Одношарова обплетення сердечника 5-8, 10, 12, (13), 14, 16, 18, (19), 20, 22, 25, 28 Коло або квадрат
Багатошарове плетіння 16, 18, (19), 20, 22, 25, 28, 30, 32, (35), 38, 42, 45, 50

 

Набивки марки АП-31 з квадратним формою поперечного перерізу в діапазоні розмірів 8–22 мм можуть виготовлятися методом діагонального плетіння.

Фізико-механічні характеристики набивки сальникової АП-31

Найменування параметру Одиниця виміру Значення
Питома вага сальникової набивки кг/м3 1000
Питома частка просочення і наповнювачів (по масі) % 35–55

 

Набивка сальникова АГ (АГС) та АГІ

Сальникова набивка марки АГ, АГС (азбестова графітована, суха) та АГІ (азбестова графітована, інгібуванна) може виготовлятися відповідно до технічних умов Міждержавного Стандарту ГОСТ 5152-84 або по Технічним Умовам виробника. Позначення «АГ» введено замість застарілого «АГ-1».


Докладно про сальникове ущільнення в нашому огляді


Набивки сальникові АГ (АГС) та АГІ випускаються у вигляді плетеного шнура довжиною 3–18 м, сплетеного з азбестової нитки і просоченого дрібнодисперсним графітом (до АГІ додатково добавляються інгібітори), з квадратним або прямокутним перетином і застосовується для ущільнення нерухомих з’єднань трубопроводів і запірної арматури, а також рухомих з’єднань у вузлах насосів.

Набивка сальникова АГ (АГС) та АГІ

Бажане робоче середовище для набивки марки АГ – водяна пара. Набивка марки АГІ може випускатися в тропічному виконанні (за умови заміни сполучного клею або введення відповідних фунгіцидів).

Залежно від типу робочого середовища сальникова набивка АГ та АГІ застосовується при наступних максимальних тисках і температурах:

Робоче середовище Рівень кислотності середовища

(рН)

Максимально допустимі параметри Вузол ущільнення
Тиск

(МПа)

Діапазон робочих температур

(°C)

Швидкість відносного переміщення ущільнюючих вузлів

(м/с)

Повітря, інертні газ, азот 4–14 20,0 до +325 2 Арматура трубопроводів
Пар водяний 35,0 до +565
Продукти нафтопереробки 32,0 до +450
Органічні продукти та вода (включаючи питну) 2,0 до +70 25 Насоси
38,0 до +280 2 Арматура трубопроводів
15 Насоси
Рідкий та газоподібний аміак 32,0 -70 – +150 2 Арматура трубопроводів
15 Насоси
Агресивні середовища,
рідкі та газоподібні продукти нафтопереробки
37,0 до +600 Нерухомі вузлові з’єднання

 

Робочі середовища і умови експлуатації набивки сальникової марки АГС

Робоче середовище Рівень кислотності середовища

(рН)

Максимально допустимі параметри Вузол ущільнення
Тиск

(МПа)

Діапазон робочих температур

(°C)

Швидкість відносного переміщення ущільнюючих вузлів

(м/с)

Газоподібні і рідкі середовища 4–14 5,0 до +300 2 Запірна і регулююча арматура
Газоподібний і рідкий аміак 4,5 -70 – +150 2
Газоподібні речовини 1,0 до +450 Нерухомі вузлові з’єднання

 

Стандартний розмірний ряд перетинів набивки марок АГ та АГС – від 4 до 50 мм з кратністю розмірів 1, 2, 3 і 5 мм.

Конструктивно розрізняють наступні види сальникових набивок АГІ:

Спосіб виготовлення Розміри поперечного перерізу

(мм)

Форма перетину
Наскрізне плетіння 4, 5 , 6 Квадрат
4х6 Прямокутник
Одношарова обплетення сердечника 6 , 7 ,8 , 10, 12, (13), 14 Квадрат
6х8, 8х10, 10х12, (10х13), (13х16) Прямокутник
Багатошарове плетіння 16, 18, (19), 20, 22 Квадрат
14х16, 16х18, (16х19), (19х22), 20х22 Прямокутник

 

Фізико-механічні характеристики набивок АГ, АГС та АГІ

Найменування параметру Одиниця виміру Значення
Мінімальна щільність кг/м3 900
Втрата масової частки речовини при прожарюванні до температури +200°C % 10
Втрата масової частки речовини при прожарюванні до температури +750°C % 42

 

Сальникові набивки графітові марки АГІ є корозійно-пасивними в контакті зі сталями марок 20Х13, 08Х18Н10Т, 14Х13Н2 і ХН35ВТ.