Допустимі зазори в підшипниках кочення

Зазором підшипника кочення називають відстань між кільцями підшипника (зовнішнім і внутрішнім) і його тілами кочення, на яке відбувається зміщення кілець, при незначному зусиллі, в радіальному напрямку або по осі підшипника. Зазори називають у напрямку вільного зсуву кілець – радіальним і осьовим. Величина зазору сильно впливає на роботу підшипника (термін експлуатації, шум, температура), правильно підібрані допустимі